Lab 2021 beperkt zich als kweekvijver niet tot een bepaalde richting maar zoekt juist de breedte op. Vanuit die breedte wordt door middel van onderzoek de diepte in gegaan met mogelijk een Pilot tot gevolg. Dit zijn de thema’s die eerder aan bod zijn gekomen en/of waar nu onderzoek plaatsvindt:

Energietransitie
Lokaal