Een thema waaraan in deze wereld niet meer valt te ontsnappen. Of we willen of niet, we moeten onze manier van leven veranderen om de aarde te laten voortbestaan en met potentie door te geven aan onze volgende generaties. Wereldwijd zijn er steeds meer initiatieven om een groener bestaan te behouden. Zowel zakelijk als privé is het van steeds grotere invloed op ons dagelijks doen en laten.

De groei in het gebruik van duurzame energiebronnen (zonne energie, windenergie en waterstof) bieden een hele reeks aan kansen, maar brengen tegelijkertijd verschillende problemen met zich mee. Lab 2021 gaat op onderzoek uit naar welke mogelijkheden er zijn en welke problemen we moeten oplossen om daar te komen.

Interesse om deze avonturen te volgen, te weten waar Lab 2021 achter komt en welke conclusies er getrokken kunnen worden? Volg ons op Linkedin!